Hiasan langit……..

5074

Gugusan Bintang

“Sesungguhnya Kami Telah Menghias Langit yang terdekat

dengan hiasan, yaitu Bintang-bintang”

(Q.S. Ash-Shoffat : 6)

********

“Demi langit Yang mempunyai Gugusan Bintang”

(Q.S. Al-Buruuj : 1)

********

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit

gugusan-gugusan bintang

dan Dia menjadikan juga padanya

matahari dan bulan yang bercahaya”

(Q.S. Al-Furqon:61)

********

*With Love : Najm_Three*

 

Tunduk pada-Mu

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari, dan bulan untukmu.

Dan Bintang-Bintang itu ditundukkan dengan perintah-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah

bagi kaum yang memahaminya.(An-Nahl :12)